sobota, 01 sierpień 2015 01:24    Imieniny : Jarosława, Justyny, Nadziei  
Aktualności

Obraz English version


Wnioski
wniosek.jpg
Referendum ogólnokrajowe 2015
urna.jpg
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Projekty Unijne
Obraz
Program Aktywności Samorządowej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica
studium.jpg
Atlas Gminy Konopnica
Mapa Gminy Konopnica z podziałem na sołectwa
ikona.jpg
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Zasłużony dla Gminy Konopnica
preview.jpg
LGD

STOWARZYSZENIE PRACOWNIA TWÓRCZYCH DZIAŁAŃ
Rozkład jazdy MPK w Gminie Konopnica
logo_mpk.jpg
Aeroklub Lubelski
Obraz
Licznik odwiedzin
gości: 1824670

image image
Aktualności

OGŁOSZENIE

Lubelskie Biuro Powiatowe w dniu 17 lipca 2015 o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie organizuje konferencję pt. "Nowa perspektywa PROW 2014-2020 - MŁODY ROLNIK", poświęconą nowym programom
realizowany przez Biuro Powiatowe w Lublinie ze szczególną uwagą na program "Młody Rolnik".
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 - Otwarcie konferencji, przywitanie gości
10:20 - Modernizacja gospodarstw w ramach PROW 2014-2020
10:40 - Nowa perspektywa PROW 2014- 2020 z uwzględnieniem działań realizowanych prze Lubelskie Biuro Powiatowe
11:00 - Młody Rolnik
11:30 - Dyskusja
11:45 - Przerwa kawowa
12:00 - Wsparcie obszarów wiejskich w ramach LEADER za pośrednictwem grupy działanie LGD "Kraina wokół Lublina"
12:30 - Zakończenie konferencji


15/07/2015

OGŁOSZENIE

Minister Środowiska informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 2 ustawy o lasach w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonanie opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019, którego celem jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian.
Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, będą również służyły formułowaniu, realizacji i ocenie polityki leśnej Państwa.

W związku z powyższym uprasza się o umożliwienie uprawnionym pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów w celu założenia na nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach. Prace terenowe, w każdym roku 5-letniego cyklu, będą wykonywane w miesiącach: czerwcu, lipcu, sierpniu i wrześniu.


09/07/2015

OGŁOSZENIE

Z uwagi na występujące w ostatnim okresie wysokie temperatury oraz nadmierne zużycie wody przez mieszkańców, do celów innych niż bytowo-socjalnych prosimy mieszkańców gminy o racjonalne korzystanie z wody pitnej.
Duże zużycie wody powoduje spadek ciśnienia w sieci wodociągowej, oraz okresowy brak wody.06/07/2015

,,Dom Kultury" w Motyczu

warsztaty_dkmotycz.jpg

06/07/2015

Mieszkańcy Gminy Konopnica

W związku ze zbliżającymi się Dożynkami Powiatu Lubelskiego 
Starosta Lubelski ogłosił KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ POWIATU LUBELSKIEGO
w 2 kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.

Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego oraz zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańców. Komisja konkursowa wybierze trzy najładniejsze posesje, a ich właściciele otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe statuetki w dniu 31 sierpnia podczas obchodów Dożynek Powiatowych.

Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy dokonywać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica do dnia 24 lipca 2015r. (na załączonym druku zgłoszeniowym).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 081-50-31-081 wew. 15.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa
.03/07/2015

OGŁOSZENIE

Gmina Konopnica informuje, że wyłoniony w drodze przetargu Wykonawca przystępuje do montażu kolektorów słonecznych w ramach projektu EKO ENERGIA w GMINIE KONOPNICA i JASTKÓW.
Uzgadnianie terminu montażu planowane jest poprzez kontakt telefoniczny przedstawiciela Wykonawcy z właścicielami budynków.

Do kontaktu z ramienia Wykonawcy upoważnieni są:
· w sprawach dotyczących prac montażowych
P. Piotr Bolanowski – tel. 601615529
· w sprawach terminów wykonania
P. Lucjan Prugar – tel 669310 503

Montaż instalacji planowany jest w następujących terminach:
Konopnica, Kozubszczyzna, Lipniak, Marynin, Radawczyk Drugi,Stasin, Tereszyn,
Uniszowice, Zemborzyce Podleśne, - lipiec 2015 r.
Motycz Józefin, Motycz Leśny - sierpień 2015 r.
Pawlin, Radawiec Mały, Sporniak- wrzesień 2015 r.
Szerokie, Motycz, Zemborzyce Tereszyńskie - lipiec,sierpień, październik 2015 r.
Radawiec Duży, Zemborzyce Dolne, - lipiec, wrzesień, październik 2015 r.
Zemborzyce Wojciechowskie – lipiec, sierpień 2015 r.

<

02/07/2015

Jublileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w MotyczuW dniu 28 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość 90-lecia jednostki OSP w Motyczu. Po Mszy Świętej w kościele w Motyczu w intencji członków OSP Motycz oraz zmarłych Druhów, którą celebrowali ks. kan. Stanisław Szatkowski – proboszcz parafii Motycz i ks. dr Kazimierz Gajda dalsza część uroczystości po przemarszu kolumny prowadzonej przez zaprzyjaźnioną orkiestrę dętą z gminy Borzechów miała miejsce na placu przed strażnicą OSP w Motyczu. Uroczystość otworzył i prowadził Druh Jerzy Wójtowicz.


30/06/2015 | Więcej…

III TURNIEJ HISTORYCZNY ,,Polacy w walce o angielskie niebo"Sukces młodych historyków

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. ks. J. Twardowskiego w Zemborzycach Tereszyńskich zajęli IV miejsce w wojewódzkim Turnieju Historycznym organizowanym przez  Lubelski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.
Konkurs odbył się 9 czerwca 2015 r. w IV LO w Lublinie.

Turnieje historyczne to wspaniała okazja do rozwijania zainteresowań i poszerzania wiedzy. To wreszcie poznawanie ważnych wydarzeń z historii Polski nie tylko przez pryzmat szkolnego podręcznika. W trzeciej edycji Turnieju Historycznego uczniowie szkół podstawowych mieli wykazać się wiedzą na temat udziału Polaków, a w szczególności Dywizjonu 303, w walkach toczonych od lipca do października 1940 r. nad angielskim niebem, zwanych „Bitwą o Anglię”. Wśród 21 drużyn z całego województwa lubelskiego znaleźli się także uczniowie z naszej szkoły. „Mistrzowska trójka”, w skład której wchodzili: Oliwia Ozga (kl. V), Mateusz Chudkowski (kl. V) oraz Piotr Rożek (kl. VI) do konkursu przygotowywała się od kwietnia pod opieką pani Anety Putowskiej - nauczycielki historii i społeczeństwa. Podczas turnieju zespół otrzymał 57 punktów z 63 możliwych do uzyskania (od trzeciego miejsca dzieliły nas zaledwie 2 punkty) To bardzo dobry wynik, tym bardziej, że konkurs prowadzony jest na wysokim poziomie.
Naszym mistrzom serdecznie gratulujemy.

30/06/2015

INFORMACJA

 


25/06/2015

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO


25/06/2015

  
image

Urząd Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

telefon.gif
Tel.(81)503 10 81
(81)503 10 19
Fax(81)503 10 82

NUMER KONTA
07 8735 0007 4000 0008 2000 0010
NIP 7132362459
REGON 000537935

Godziny pracy :

 Pn.- 7.30-15.30
Wt.- 7.30-16.00
Śr.- 7.30-15.30
Czw.- 7.30-15.30
Pt.- 7.30-15.00


dziennik_ico.png
monitor_ico.png
regiopedia.jpg 
Dom Kultury w Motyczu
Echo Konopnicy
Szkoły Gminy Konopnica
Szkoła w Konopnicy
Szkoła w Motyczu
Szkoła w Stasinie
Szkoła w Zemborzycach
Szkoła w Radawcu Dużym
Gimnazjum w Radawczyku Drugim
Ośrodek Pomocy Społecznej
ops_logo.jpg
Karta Dużej Rodziny
Galeria zdjęć
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Szlak rowerowy Gminy Konopnica

(C) 2015 Oficjalny serwis gminy Konopnica