sobota, 25 październik 2014 19:25    Imieniny : Ingi, Maurycego, Sambora  
Aktualności

Obraz English version


Wnioski
wniosek.jpg
Wybory samorządowe 2014
urna.jpg
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Projekty Unijne
Obraz
Program Aktywności Samorządowej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica
studium.jpg
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
kursor2.jpg
Atlas Gminy Konopnica
Mapa Gminy Konopnica z podziałem na sołectwa
ikona.jpg
Informacja Wójta z działalności za okres 2006 - 2008 Prezentacja multimedialna
logo_pins.png
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Zasłużony dla Gminy Konopnica
preview.jpg
LGD

Ośrodek Działań Twórczych w Radawczyku Drugim - Stowarzyszenie SKAUT
logokozioljasny.jpg
Rozkład jazdy MPK w Gminie Konopnica
logo_mpk.jpg
Aeroklub Lubelski
Obraz
e-BOK PGNiG


Licznik odwiedzin
gości: 1376353

image image
Aktualności

II HUBERTUS MOTYCKI
Autor : Informatyk
hubertus.jpg

13/10/2014

INFORMACJA
Autor : Informatyk
prd.jpg

Informujemy, że w związku z przeprowadzanymi pracami konserwacyjnymi przez PGE Dystrybucja w dniu 13.10.2014 r. (poniedziałek) od godziny 8:00-15:00 nie będzie prądu w Urzędzie Gminy Konopnica. W związku z powyższym kontakt z Urzędem będzie w znacznym stopniu utrudniony, również załatwienie spraw wymagających dostępu do komputera będzie nie możliwe.


10/10/2014

Na ludowo i operetkowo w Motyczu  otwarcie amfiteatru
Autor : Informatyk


Wspaniała uroczystość za nami. W dniu 5 października w Motyczu przy „Domu Kultury” odbyło się uroczyste otwarcie amfiteatru. Swą obecnością zaszczycili nas oficjalni goście: Jan Łopata – Poseł na sejm RP, Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, Andrzej Kloc – Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich, Lucjan Orgasiński – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, Jerzy Babkiewicz – radny Powiatu Lubelskiego, Ryszard Góra – Burmistrz Miasta Bełżyce, Stanisław Bielak – Dyrektor Zakładu Energetycznego w Lublinie, Karol Salagierski – LGD, Jerzy Sieńko – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP w Konopnicy, Andrzej Duda – Przewodniczący rady Gminy, Konrad Banach – Zastępca Wójta Gminy Konopnica, Anna Olszak – Sekretarz Gminy Konopnica, radni Gminy oraz dyrektorzy szkół zlokalizowanych na terenie Gminy.

Otwarcie związane było z uroczystym poświęceniem obiektu przez proboszcza motyckiej parafii ks. kan. Stanisława Szatkowskiego oraz ks. Adama Pendla wikariusza z parafii w Konopnicy. O godzinie czternastej przy pięknej pogodzie gromadzili się mieszkańcy Motycza oraz z innych miejscowości znaszej gminy. To dla nas ważne wydarzenie, można powiedzieć historyczne, gdyż jeszcze nie tak dawno miejsce to było opuszczone i zdegradowane, porośnięte suchymi drzewami i krzakami – a dziś mamy piękne miejsce integracji – amfiteatr, gdzie swoje talenty mogą prezentować dzieci, młodzież i zespoły i kapele, teatr – mówił Mirosław Żydek, wójt Gminy Konopnica. Były podziękowania. Bardzo serdecznie przemawiał Jan Łopata, poseł na Sejm RP, mieszkaniec Motycza i pomysłodawca tej jakże ważnej inwestycji, którą można było zrealizować przy znacznym udziale funduszy Unijnych. Jako pierwszy na scenie wystąpił Teatr Muzyczny z Lublina zwidowiskiem „Lata 20-ste, lata 30-ste” – bardzo spodobało się publiczności, razem z artystami śpiewano znane szlagiery z dawnych lat. Dzieci (klasa 4-6) ze Szkoły Podstawowej w Motyczu zaprezentowały scenki z życia, Wincentego Witosa, patrona swojej szkoły. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem Elżbiety Kamińskiej, Moniki Wiertel oraz Aleksandry Choroszewskiej. Grupa taneczna (klasa I B, II) zaprezentowała wiązankę tańców ludowych. Dzieci do występu zostały przygotowane przez Bożenę Zbiciak i Danutę Banaszek, również nauczycielki ze SP wMotyczu. Ważnym wydarzeniem był występ Zespołu Ludowego Rola, który po 30 –tu latach wznowił swoją działalność. Panie zaprezentowały pieśni ludowe, zwyczajowo śpiewane w naszym regionie. Na szczególna uwagę zasługuję odtworzenie pieśni, spisanej od Zofii Maj w 1986 r. podczas badań etnograficznych. Pieśń została przygotowana pod kierunkiem Agaty Kusto, etnomuzykologa z WA UMCS w Lublinie. Jak zwykle nie zawiodła publiczności Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta, działająca przy Szkole Podstawowej w Motyczu. Orkiestra prowadzona jest przez Antona Szaszkowa. Rytmiczne rytmy utworów granych przez orkiestrę udzielały się publiczności. Końcowym punktem programu był występ Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. To nie przypadek – Wanda Kaniorowa, założycielka zespołu właśnie w Motyczu zaczynała swą artystyczną drogę. W„Domu Kultury” w Motyczu mamy pamiątki związane z jej osobą. Warto by tak piękne występy ispotkania przy w amfiteatrze w Motyczu były kontynuowane w przyszłych latach.


10/10/2014

OGŁOSZENIE
Autor : Informatyk
Osiągnięty przez Gminę Konopnica w 2013 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:

Papier, metale, tworzywa sztuczne i szkło – 27,5%

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 21,53 %

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli zamieszkanych nieruchomości z terenu naszej gminy:

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Bełżycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Przemysłowa 35A, 24-200 Bełżyce.


Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.


10/10/2014

OGŁOSZENIE
Autor : Informatyk
Zapraszamy mieszkańców Uniszowic do wspólnego porządkowania terenu przy OSP Uniszowice, start godz. 10:00 dnia 11 października 2014 r. (sobota). Prosimy o zabranie grabi, mioteł i taczek.


08/10/2014

Jublileusz 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Motyczu Leśnym
Autor : Informatyk


W dniu 4 października 2014 r. odbyła się uroczystość 50-lecia OSP w Motyczu Leśnym. Po Mszy Świętej w kościele w Motyczu w intencji członków OSP Motycz Leśny oraz zmarłych Druhów, którą celebrowali Ks.kan. Konrad Dobrowolski – kapelan gminny straży i Ks.kan. Stanisław Szatkowski – proboszcz parafii Motycz dalsza część uroczystości miała miejsce na placu przed strażnicą OSP w Motyczu Leśnym. Uroczystość otworzyła i prowadziła Druhna Sylwia Chochoł-Skocz. Po przeglądzie pododdziałów straży i wciągnięciu flagi na maszt, powitaniu strażaków i zaproszonych gości, Prezes OSP Motycz Leśny Druh Adam Raczyński przedstawił historię jednostki. Wójt Gminy Konopnica – Druh Mirosław Żydek wręczył na ręce Prezesa OSP w Motyczu Leśnym Druha Adama Raczyńskiego okolicznościowy list gratulacyjny z okazji „Złotego” jubileuszu.


07/10/2014 | Więcej…

OGŁOSZENIE
Autor : Informatyk
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie zaprasza na spotkanie informacyjne na temat:
,,Płatności bezpośrednie w latach 2015-2020"
Treść ogłoszenia

07/10/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE
Autor : Informatyk

30/09/2014

LIKWIDACJA AZBESTU W RAMACH PROGRAMU POLSKO - SZWAJCARSKIEGO
Autor : Informatyk
Informujemy, że w dniach 3 – 28.11.2014 r. po raz kolejny rusza nabór wniosków na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest w roku 2015 w ramach „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocnionego sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, zwanego „programem polsko – szwajcarskim”.

Jest to ostatni nabór w ramach tego programu.

Przypominamy, że do wniosków należy dołączyć załączniki:

- w przypadku wniosku na demontaż i utylizację jest to zgłoszenie do Starostwa

Powiatowego wymiany pokrycia dachowego i mapa,

- w przypadku wniosku na zabranie i utylizację eternitu zdjętego po

6.05.2004 r. jest to oświadczenie wykonawcy przeszkolonego do obchodzenia się z wyrobami azbestowymi o tym, że eternit został zdjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami BHP a teren oczyszczony z pyłu azbestowego.

Wszystkich zainteresowanych, prosimy o zgłaszanie wymiany pokryć dachowych w Starostwie Powiatowym już teraz, ponieważ z doświadczenia roku ubiegłego wiadomo, że w listopadzie, kiedy ruszy nabór wniosków mogą utworzyć się kolejki po mapy w Starostwie i nie każdy zdąży w terminie dostarczyć załączniki, co zdyskwalifikuje wniosek.

Druki wniosków są już dostępne w urzędzie gminy. W urzędzie gminy można również uzyskać wszelkie informacje dotyczące wniosków i regulaminu.

Zachęcamy do skorzystania z darmowego demontażu lub zabrania już zdemontowanego eternitu, zwłaszcza że termin realizacji „programu polsko – szwajcarskiego” upływa w lipcu 2016 r. i jest to ostatni nabór wniosków.

Gmina nadal korzystać będzie ze środków Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale jak wiadomo są to nieduże fundusze w porównaniu ze środkami „programu polsko – szwajcarskiego”. Warto skorzystać już teraz i nie czekać w kolejce w latach przyszłych.

30/09/2014

Puchary Wójta wręczone
Autor : Informatyk


Dnia 22 września 2014r. na boisku Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim rozegrany został I Turniej Gimnazjów w Piłce Nożnej Chłopców o Puchar Wójta Gminy Konopnica. Organizatorami byli: Gmina Konopnica, Klub Piłkarski WIDOK Lublin oraz Gimnazjum im. W. Pola w Radawczyku Drugim. Mimo kiepskiej pogody i padającego deszczu rozegrano wspaniałe zawody, a sportowa atmosfera towarzyszyła i motywowała zawodników. Pan Wójt Mirosław Żydek wręczył puchary: za zwycięstwo chłopcom z Gimnazjum w Borzechowie, za II miejsce z Gimnazjum w Jastkowie, za III miejsce naszym reprezentantom z Gimnazjum w Radawczyku Drugim, a za IV miejsce piłkarzom z Gimnazjum nr 9 w Lublinie. Gratulujemy zwycięzcom, wszystkim uczestnikom turnieju i zapraszamy do oglądania galerii zdjęć.

25/09/2014

  
image

Urząd Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

telefon.gif
Tel.(81)503 10 81
(81)503 10 19
Fax(81)503 10 82

NUMER KONTA
07 8735 0007 4000 0008 2000 0010
NIP 7132362459
REGON 000537935

Godziny pracy :

 Pn.- 7.30-15.30
Wt.- 7.30-16.00
Śr.- 7.30-15.30
Czw.- 7.30-15.30
Pt.- 7.30-15.00


dziennik_ico.png
monitor_ico.png
regiopedia.jpg 
Dom Kultury w Motyczu
Echo Konopnicy
echo092014.jpg
Szkoły Gminy Konopnica
Szkoła w Konopnicy
Szkoła w Motyczu
Szkoła w Stasinie
Szkoła w Zemborzycach
Szkoła w Radawcu Dużym
Gimnazjum w Radawczyku Drugim
Ośrodek Pomocy Społecznej
ops_logo.jpg
Karta Dużej Rodziny
Galeria zdjęć
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Szlak rowerowy Gminy Konopnica

Centrum Kształcenia Na Odległość
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
(C) 2014 Oficjalny serwis gminy Konopnica