wtorek, 02 wrzesień 2014 18:41    Imieniny : Dionizy, Izy, Juliana  
Aktualności

Obraz English version


Wnioski
wniosek.jpg
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim

Projekty Unijne
Obraz
Program Aktywności Samorządowej
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica
studium.jpg
Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
kursor2.jpg
Atlas Gminy Konopnica
Mapa Gminy Konopnica z podziałem na sołectwa
ikona.jpg
Informacja Wójta z działalności za okres 2006 - 2008 Prezentacja multimedialna
logo_pins.png
Miejscowy Plan Zagospodarowania
Zasłużony dla Gminy Konopnica
preview.jpg
LGD

Ośrodek Działań Twórczych w Radawczyku Drugim - Stowarzyszenie SKAUT
logokozioljasny.jpg
Rozkład jazdy MPK w Gminie Konopnica
logo_mpk.jpg
Aeroklub Lubelski
Obraz
e-BOK PGNiG


Licznik odwiedzin
gości: 1284311

image image
Aktualności

Bezpłatne czipowanie psów II ETAP

Zapraszamy właścicieli zwierząt do bezpłatnego znakowania swoich podopiecznych! Każdy mieszkający na terenie gminy właściciel psa może go bezpłatnie oznakować w lecznicy weterynaryjnej.

Lecznica, w której można dokonać bezpłatnego czipowania:
Gabinet Weterynaryjny Cor-vet lek. Wet. Bartłomiej Szczerba
Kozubszczyzna 80, 21-030 Motycz tel. 691551591.

II etap - od 01.09.2014 r. – do 30.09.2014r.

Warunkiem bezpłatnego oznakowania psa jest:
- okazanie dowodu tożsamości, w celu potwierdzenia faktu zamieszkiwania na terenie gminy Konopnica
- okazanie książeczki szczepień bądź świadectwa szczepienia (pies powinien być zaszczepiony przeciwko wściekliźnie), rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do zwierzęcia

– znakowanie zwierząt odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń

Czipowanie jest zabiegiem bezbolesnym, polegającym na wszczepieniu pod skórę zwierzęcia mikroczipu z numerem, który następnie zostanie umieszczony w bazie danych wraz z danymi osobowymi właściciela. Czynność ta pozwala na natychmiastową interwencję w momencie ewentualnego zaginięcia zwierzęcia i tym samym odnalezienie jego właściciela. Właściciel każdego czworonoga, otrzyma specjalny kod kreskowy łatwy do wklejenia do książeczki zdrowia zwierzęcia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 22 w Urzędzie Gminy Konopnica lub u lekarza weterynarii biorącego udział w akcji pod numerem telefonu kom: 691551591.


02/09/2014

Harmonogram zebrań wiejskich 2014


02/09/2014

PILNIE POSZUKUJEMY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

PILNIE POSZUKUJEMY OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ DO PRZEWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ


Gmina Konopnica zobowiązana przepisami ustawy o systemie oświaty do zapewnienia dowozu* uczniom niepełnosprawnym do szkół pilnie oczekuje na oferty (koszt dowozu za 1 km) świadczenia usługi w roku szkolnym 2014/2015.

Zamówienie dotyczy realizacji 2 zadań:

1. Dowóz 4 uczniów do Specjalnej Szkoły przy Ośrodku w Matczynie zamieszkałych w miejscowościach: Stasin (3 uczniów z upośledzeniem głębokim w tym 2 na wózkach inwalidzkich ) oraz Motycz (1 uczeń z upośledzeniem głębokim).

Odległość przejazdu na trasie zamieszkania uczniów do szkoły, tj. Stasin-Motycz – Matczyn wynosi: 30 km.

2. Dowóz 3 uczniów zamieszkałych w Zemborzycach Podleśnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich do szkół w Lublinie: 1 uczeń do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, ul. Głuska 5, 1 ucznia do VII Liceum Ogólnokształcącego, ul. Farbiarska 8, 1 uczeń do Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Spółdzielczości Pracy 65.

Orientacyjna odległość przejazdu na trasie zamieszkania uczniów do szkół, tj. Zemborzyce Podleśne –Lublin wynosi: 23 km.


Uczniowie powinni być dowiezieni do szkół na godz. 7.00-9.00 oraz odebrani po zakończonych zajęciach ok. godz. 15.00-16.00 (dokładne godziny zostaną określone po dniu 1 września br.).

Zasadą obowiązującą jest dowiezienie uprawnionej grupy uczniów do danej szkoły na zajęcia rozpoczynające się najwcześniej. (Uczniowie dowiezieni do szkoły wcześniej niż przewiduje to plan zajęć zobowiązani są do skorzystania z opieki w świetlicy szkolnej).

Ze względu na częste absencje uczniów w szkole należność za dowóz uczniów będzie dokonywana z dołu za faktycznie wykonany dowóz na podstawie potwierdzenia uczestnictwa ucznia w zajęciach przez dyrektora placówki.


Dopuszcza się złożenie oferty na realizację jednego z zadań.

Do oferty należy załączyć oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym (tj. samochodem umożliwiającym przewóz osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim) oraz osobami uprawnionymi do wykonania zamówienia.

Termin składania ofert: 28 sierpnia 2014 r. do godz. 15.00 , miejsce: Urząd Gminy Konopnica; Kozubszczyzna 127 A; 21-030 Motycz.

Więcej informacji: 81 50 31081 wew. 37.27/08/2014

Dożynkowe podziękowania


W dniu 24 sierpnia 2014r, w Motyczu odbyły się dożynki parafialne. Zgodnie z kultywowaną od wielu lat tradycją przed ołtarz w kościele parafialnym pod wezwaniem Matki Boskiej Anielskiej w Motyczu zostały przyniesione piękne wieńce dożynkowe wraz z chlebem upieczonym z tegorocznych zbiorów. Misternie uwite wieńce wykonały panie z kół gospodyń: Motycza, Motycza Góry, Motycza Leśnego, Sporniaka oraz dzieci z warsztatów artystycznych w „Domu Kultury” w Motyczu.

Nad całą uroczystością czuwał ksiądz Stanisław Szatkowski.

Przed kościołem witał uczestników dożynek starodawny mendel, ułożony ze snopów ręcznie skoszonej pszenicy, przewiązanych powrósłem, któremu ciekawie przyglądali się przedstawiciele młodego pokolenia.

W uroczystościach dożynkowych wzięli udział: Jan Łopata, Poseł na Sejm, Mirosław Żydek, Wójt Gminy Konopnica, Andrzej Duda, Przewodniczący Rady Gminy , Radni Rady Gminy Konopnica oraz mieszkańcy naszej parafii.

Na początku mszy świętej Pan Jan Łopata przytoczył wiersz poety ludowego Jana Pocka z Kalenia k/Markuszowa pt. „Ceremoniał polny”, który przeniósł nas na chwilę na pole … „do kościółka z kwiatów kąkolu...”

Dziękczynna Msza święta była podziękowaniem za zebrane plony.

Na koniec głos zabrał gospodarz naszej gminy Pan Mirosław Żydek, który podkreślił, że wieś się zmienia, ale nie możemy zapomnieć o tradycji i w oparciu o nią należy budować nowoczesność.

Ta tradycja w naszej parafii to wieńce dożynkowe, to stara pieśń dożynkowa „O żniwny wieńcu” śpiewana podczas uroczystej mszy oraz rozdawane po mszy kromki chleba upieczonego w naszych domach.

Anna Niedziałek


26/08/2014

ZAWIADOMIENIE

GMINA KONOPNICA INFORMUJE, ŻE W DNIU 26 SIERPNIA 2014 r. OD GODZ. 800 DO 1500 NIE BĘDZIE WODY W WODOCIĄGU W MIEJSCOWOŚCI SZEROKIE, DĄBROWICA, LIPNIAK, UNISZOWICE i KONOPNICA Z POWODU PRAC KONSERWACYJNYCH

ZA NIEDOGODNOŚCI

PRZEPRASZAMY


22/08/2014

OGŁOSZENIE

plakat_wasny_ii.jpg

18/08/2014

CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO

cdr.jpg

14/08/2014

13 lipca 2014r


W niedzielę 13 lipca 2014r. w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Radawcu Dużym odbyła się uroczystość wprowadzenia i powitania nowego Księdza Proboszcza Stanisława Papierza. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył Biskup pomocniczy Ks. Mieczysław Cisło. Podczas uroczystości odbyło się również podziękowanie za wieloletnią posługę duszpasterską budowniczemu i twórcy tej parafii Ks. Kanonikowi Konradowi Dobrowolskiemu. Wyrazy swojej wdzięczności za 33 – letnią pracę w parafii okazali Księdzu Kanonikowi uczniowie: Szkoły Podstawowej im. Ziemi Lubelskiej w Radawcu Dużym wraz z dyrektor Hanną Szymańską, Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim oraz przedstawiciele: Rady Duszpasterskiej ,Kół Różańcowych , Legionu Marii, Społecznego Komitetu Budowy Kościoła i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Uznaniem posługi kapłańskiej Księdza Kanonika Konrada Dobrowolskiego była obecność Posła Jana Łopaty wraz z małżonką i Przewodniczącego Rady Gminy Konopnica Andrzeja Dudy.

Podziękowanie Księdzu Proboszczowi złożyli również Ksiądz Dziekan Jan Domański oraz Wójt Gminy Konopnica Mirosław Żydek, który wzruszająco podsumował pracę Księdza Kanonika podkreślając jego zasługi – dostrzegalne nie tylko w wymiarze materialnym, ale i duchowym.

Dyrektor Szkoły

Hanna Szymańska


16/07/2014

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ POWIATU LUBELSKIEGO

Mieszkańcy Gminy Konopnica
W związku ze zbliżającymi się Dożynkami Powiatu Lubelskiego
Starosta Lubelski ogłosił

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ POWIATU LUBELSKIEGO w 2 kategoriach: zagroda wiejska (gospodarstwo rolne) oraz zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna.
Celem organizacji konkursu jest podniesienie walorów estetycznych
i ogólnego wyglądu Powiatu Lubelskiego oraz zapewnienie bardziej atrakcyjnych warunków do rekreacji i wypoczynku mieszkańców.
Komisja konkursowa wybierze trzy najładniejsze posesje, a ich właściciele otrzymają nagrody pieniężne oraz pamiątkowe statuetki
w dniu 31 sierpnia podczas obchodów Dożynek Powiatowych.
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie należy dokonywać osobiście
w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica
do dnia 4 sierpnia 2014 r. (na załączonym druku zgłoszeniowym).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 081-50-31-081 wew. 15.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa

 14/07/2014

,,Kolorowe Lato w Konopnicy"

warsztaty_wakacyjne_dk_motycz_2014.jpg

02/07/2014

«« start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast. » koniec »»
  
image

Urząd Gminy Konopnica
Kozubszczyzna 127 A
21-030 Motycz

telefon.gif
Tel.(81)503 10 81
(81)503 10 19
Fax(81)503 10 82

Godziny pracy :

 Pn.- 7.30-15.30
Wt.- 7.30-16.00
Śr.- 7.30-15.30
Czw.- 7.30-15.30
Pt.- 7.30-15.00

dziennik_ico.png
monitor_ico.png
regiopedia.jpg 
Dom Kultury w Motyczu
Echo Konopnicy

echo_czerwiec.jpg
Szkoły Gminy Konopnica
Szkoła w Konopnicy
Szkoła w Motyczu
Szkoła w Stasinie
Szkoła w Zemborzycach
Szkoła w Radawcu Dużym
Gimnazjum w Radawczyku Drugim
Ośrodek Pomocy Społecznej
ops_logo.jpg
Galeria zdjęć
Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie
Szlak rowerowy Gminy Konopnica

Centrum Kształcenia Na Odległość
Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych
(C) 2014 Oficjalny serwis gminy Konopnica